Видове пръскачки според нуждите на земеделското стопанство

Всеки етап от отглеждането и опазването на земеделските култури си има своето важно място в агротехническия календар. Фермерите знаят, че за да произвеждат качество и количество е важно да полагат не малко грижи за това. Пръскането с препарати и хербициди, които са позволени за употреба на територията на страната бе забранено да се извършва от въздух. Това на практика принуди голяма част от производителите на селскостопанска продукция да инвестират в наземна техника, с която да извършват пръскането. Това мероприятие се извършва с пръскачки, които да са подходящи за съответното третиране. Както при останалите видове самоходни ресурси и прикачен инвентар и тук този процес се извършва с подходящата и ефективна техника. Пръскачките могат да бъдат самоходни и такива, които се теглят от трактор.

Много е важно да направите правилна преценка за това от каква именно пръскачка се нуждаете. Това е дейност, която се налага да бъде повтаряна няколко пъти за да се стигне до прибиране на реколтата. Несъмнено вредителите унищожаващи продукцията са много и ако не успеете да реагирате навреме има опасност от тоталното ѝ погиване. Прикачна или самоходна пръскачка? Това е въпрос, който всеки стопанин си задава преди да пристъпи към инвестиция. Разумен отговор винаги има и той е обоснован от това какъв вид култури ще бъдат третирани и колко са като площ. Пикачните пръскачки са изключително подходящи за стопанства, които са насочени към отглеждането на зеленчуци и зърнено житни култури. Практиката показва, че наличието на високо рентабилен трактор, който има висока теглителна мощ лесно може да се сработи с прикачните пръскачки. Така намалявате значително времето за третиране с дадения препарат и ефективно осъществявате желаното агро мероприятие. Моделите прикачни пръскачки са лесни за транспортиране до сектора за обработка. Крилата им се прибират към теглещата машина и така могат да се придвижат до мястото, което ще бъде пръскано. Те са лесни за управление и имат възможност за приготвяне на материал достатъчен да бъде извършено съответното третиране на културите. Резервоара тук е особено важен момент, тъй като от неговия обем реално зависи и нивото на разходите, които ще направите за обработка на засегнатите площи.

Освен прикачните пръскачки на пазара се предлагат и самоходни. Тук инвестицията е значително по-голяма и определено е предназначена за доста големи площи предимствата на самоходните модели е в това, че резервоара за препаратите и хербицидите за растителна защита е значително по-голям и с едно зареждане могат да бъдат обходени големи площи. Изберете модел, който реално да оптимизира разходите. Това е важен акцент в ефективното земеделие. Затова не го подценявайте, а бъдете подготвени с надеждни и високо рентабилно пръскачки от Агропът2011.