С какво услугата митническо агентиране привлича фирмите, извършващи международни търговски огтношения?

Комплексните услуги, които се предлагат от фирмите по митническо агентиране е едно огромно удобство за търговците. Имайки предвид, ме времето винаги е свързано с пари то именно в това се състои главната причина компаниите да разчитат на комплексно митническо агентиране, с чиято помощ коректно и бързо се подават абсолютно всякакви митнически документи, които от своя страна са пряко свързани с импортната и експортната дейност на търговските фирми. Външнотърговските режими, които са част от извършването на обмитяването на товари и стоки има изрични предписания, които фирмите задължително трябва да изпълнят. Това са попълване и подаване на електронни декларации, заплащане на митнически тарифи, ДДС и други. Компаниите обаче за да работят максимално коректно трябва да имат назначени служители, които да се ангажират само с тези операции. Не винаги такава инвестиция е оправдана, тъй като служителите по митническо агентиране трябва да са комплексно запознати с новостите в регламентите на Агенция Митници. Освен това такъв служител почти винаги е с много високо ниво на квалификация, което от своя страна е и предпоставка за адекватно трудово възнаграждение. Ето защо по-ефективен и изгоден вариант за търговците е да ползват фирми, предлагащи услугите комплексно митническо агентиране.митническо агентиране

След като се има предвид, че всеки един товар е свързан пряко с напускането или влизането в пределите на държавните граници то митническите режими при обслужване на стоките са особено важни. Както вече акцентирахме върху факта, че спецификата на дейността митническо представителство изисква специални умения и знания наистина служителите, извършващи такива услуги са едни от най-добре платените. Безспорно не всеки търговец, вносител или износител на стоки и товари у нас разполага с финансовия ресурс да поддържа такива кадри. Ето защо приоритетно е това да се заеме при необходимост фирма, която разполага с добре обучени служители, които изгодно да извършат еднократно или периодично тези дейности. Характерно за комплексното митническо агентиране е не само фактическото представителство пред Агенция Митници, което се извършва със съответното пълномощно. Комплексността се дължи на комбинирането на митническите дейности с такива по транспорт, логистика и спедиция. А това наистина е особен важно, когато се касае за загуба на време, пари и разходване на много повече средства като такси и други.

У нас не са малко фирмите ,които предлагат услугата комплексно митническо представителство. Поради високия интерес се налага компаниите да разширяват полето на дейностите, които включват комплект от многообразни и свързани с международните търговски отношения отговорности. Доверието към подобни фирми се дължи но тяхната компетентност и високо ниво на качествено обслужване.