7 неща, които не знаете за нафтата за отопление (газьол)

Преди да започнем с фактите, нека първо да Ви представим кратко въведение за газьолът за отопление. Какво представлява, за какво се използва и как се произвежда той?

Какво представлява нафтата за отопление?

Тя е гориво, което се използва в петролни котли и пещи. Подобна е на керосина и често се използва като негова алтернатива. Единствената основна разлика е, че тя се кондензира при по-висока температура по време на производството.

За какво се използва газьолът за отопление?

Той се използва за отопление на битови и индустриални помещения. В рамките на промишлените инсталации, нафтата за отопление е известна като индустриално отоплително гориво. Използва се за отопление на големите открити пространства като фабрики и складове, както и в училища и университети.

Как се произвежда?

Нафтата за отопление се произвежда от нефт. Чрез процес на нагряване на суров петрол до високи температури, могат да се получат много горива. Газьолът кондензира на около 250 ° С – 350 ° С.

Кога за първи пък е използвана нафтата за отопление?

Газьолът се използва от десетилетия. Надеждността и ниската цена са допринесли за дълготрайността на този горивен продукт. За първи път е използван около 1900 г., но точните дати за неговото въвеждане не са точни.

Има ли и други имена за това гориво?

Нафтата за отопление има няколко имена, като всички означават едно и също нещо:

  • Мазут
  • Газьол
  • Отоплително масло
  • Керосин
  • Парафин
  • Дизел

Можете ли да използвате нафта за отопление вместо газьол?

В зависимост от типа на котела, може да използвате нафта, вместо сегашното си гориво и да спестите пари. Това е така, защото много от тези горива имат сходни характеристики.

Газьолът за отопление може да бъде по-евтин от бензина!

Цените на бензина винаги са били известни с това, че са високи и продължават да се увеличават. Цената на дизелът също може да се променя, но обикновено е в разумни граници.

 

Нафтата за отопление може да почиства системите

Някои индустриални горива за отопление се произвеждат много чисти. Висококачествените продукти съдържат редица добавки, които всъщност могат да подобрят работата на системите за отопление и да ги почистят. Нафтата за отопление на дома също се предлагат в такива форми! Висококачественият керосин, е по-чист от обикновения и няма миризма (или е много лека).

Закупуването на газьол за отопление през летните месеци може да Ви спести пари!

Дизелът за отопление е сравнително евтино гориво, но може да Ви струва по-скъпо през зимните месеци. Тогава е по-студено и спешните доставки понякога може да се окажат по-скъпи. Затова,  специалистите в търговията и доставката на нафта за отопление от Горрел споделят, че предварителното запасяване през лятото, когато търсенето е по-ниско, може да Ви спести пари.