Култиватори – един инвентар, много възможности за ефективно земеделие

От дълбока древност човека е обработвал земята за да осигури прехраната си. Оранта е една от най-важните агротехнически мероприятия и до ден днешен, но с развитието на земеделието и обособяването му като отделен бранш определено се набляга на механизирането на дейността. Все по-популярни стават култиваторите, като един от видовете инвентар, които могат да се използват и заместят плуговете. Идеята е с ефективен и рентабилен метод да се извършват обработки, които да помогнат за обогатяването на почвата и привеждането ѝ в добро състояние, да се избегнат ерозивните процеси и да се намали развитието на плевелна растителност.култиватор

В съвременните технологии на почвената обработка специалисти акцентират именно върху високата производителност и ефективна намеса от действието на култиваторите. Ако с плуга се образува така нареченото захлупване и обръщане на  земната кора, то с култиваторите се постига разрохкване и подравняване на почвата. Съвременното земеделие залага на техника, която да е достатъчно рентабилна и направената инвестиция да благоприятства за извършването на няколко агротехнически мероприятия с намесата на един инвентар, който обаче да снабдява с влага почвата, да осигури надеждно отстраняване на плевелите, да внесе достатъчно кислород, нужен за развитието на семената и други. Именно с  култиватори от mass.bg земеделските стопани могат да постигнат всичко това с подходящата за стопанството им машина.

Сред новостите, които MASS предлага е качествена обработка не само преди засяването, но и при отглеждане на плодове и зеленчуци, при които е особено важно и в процеса на тяхното развитие да се обработват междуредовите пространства. Така с култиваторите те успяват не просто да подготвят земния слой, но и да осигурят с този инвентар няколко работни операции. А това се превръща в доста добра инвестиция за всеки фермер, който е наясно, че за да осигури качествена продукция задължително трябва да има надеждни и ефективни ресурси за постигането на този резултат.

MASS предлага култиватори с различна работна ширина на тялото. Това е огромно предимство за земеделските стопани, които могат да подберат инвентар, подходящ за техническите и структурни характеристики на обработваните парцели. Освен това за да бъде максимално ефективна извършваната операция фермерите трябва да разполагат и с нужната теглителна мощ. Обикновено култиваторите се избират според вида и мощността на наличния трактор, така че можете да се консултирате с експерти, кой от предсеитбените, следжътвени или чизелни култиватори би бил подходящ за вашето стопанство. Специалистите и дипломирани агрономи от MASS предлагат на своите клиенти безплатна консултация за да бъдат максимално ефективни и рентабилни избраните машини и съоръжения.