Полезно в случай, че се нуждаете от коректна подмяна на водомер

За да функционират точно  и прецизно всеки от ползваните измервателни уреди, отчитащи ползването на топла или студена вода, електричество, газ, топлина и други подлежат на подмяна. Естествено е да се амортизират и в даден момент да имаме нужда от нови поради повреда, дефектиране или липса как каквато и да било отчетна дейност. В зависимост от типа на измерващия уред и неговата специфика се налага наемането на професионалист, който със своите професионални умения да извърши подмяна на повредения с нов. И дори да си мислите, че това на вас няма да ви се случи т.е. някой от отчитащите уреди да спре да работи то имайте предвид, че доставчиците на такива енергийни източници имат и утвърдени експлоатационни срокове, след изтичането на които е задължително да се направи подмяна. Сред най-често дефектиращите поради екстремното натоварване са водомерите и точно поради това днес ще ви запознаем с някои интересни подробности, свързани с тяхната подмяна.

Как да процедираме, когато водомера не отчита коректно

Подробна информация за тази процедура можете да откриете в специализирания сайт за водопроводни дейности и услуги, които предоставят на своите клиенти от ВиК Хелп. Ремонтните дейности, които са свързани с подмяната на водомера могат да ви изглеждат доста елементарни, но всъщност се оказва, че са необходими специални умения и спазване на законови норми, които да могат да гарантират на потребителите висококачествена и оптимално правилно проведен ремонт. На https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/ се запознайте с подробностите, които са особено важни в случай, че ви предстои да смените повреден водомер с нов. За онозе от вас, за които необходимостта от наемане на такава услуга е изключително спешна накратко ще изложим в днешната публикация най-основните акценти, които е добре да имат предвид.

За да се премине към процедура по подмяна на водомер то това означава, че:

  • Водомера е повреден;
  • Водомера е твърде стар и въпреки, че все още работи има предписание от дружеството доставчик да бъде подменен.

След като имате тези два основни аргумента то ето, че настъпва момента, в който предстои да потърсите експертите-водопроводчици, които могат и имат съответното право да извършат такава ремонтна услуга.

Защо водопроводчик с умения и лиценз

Сред главните приоритети, които е препоръчително да имате предвид при търсене на водопроводчик за смяната на водомер са квалификацията и притежаване на лиценз от екипа. Извършването на услугата смяна на водомери се извършва главно от фирми, тъй като те имат сключени договори с водопроводните дружества доставчици на вода за поемане на отговорност и ангажимент по отношение на такива ремонтни задачи.водомер

Смяната на водомера наистина не е толкова сложна и за повечето от вас може да се струва дори елементарна, но онова, което е водещо в случая се оказва именно притежаването на лиценз, който утвърждава възможността да бъде извършен ремонт. Добре е да сте наясно с това, защото в противен случай самоинициативите могат да ви струват скъпо. лицата, които не са оторизирани да извършват такива лицензирани смени могат да бъдат строго наказани не само с административна, но и парична глоба.

С ВиК Хелп няма да попаднете под ударите на закона, тъй като фирмата разполага с валиден лиценз даващ правото да извършва такива ремонтни и подменящи водомерите дейности. А как протича самия лицензиран ремонт ще ви споделим сега.

Със сигурност няма как да ползвате водомер, който е дефектен и не отчита коректно. С оглед на прецизната и бърза работа наемането на фирма се оказва най-добър вариант да се справите с неработещия водомер. Ето основните стъпки, които е необходимо да се извършат за да се ползва коректен и прецизно отчитащ нов водомер:

  • Наемане на лицензиран водопроводен екип;
  • Демонтиране на стария водомер от водопроводчиците;
  • Издаване на ППП за нередностите със стария, опис на показания, пломба и сериен номер на уреда;
  • Монтаж на нов и узаконяването му с поставяне на нова пломба и изготвяне на протокол.

Лесно удобно и отнемащо не повече от 15-20 минути е действието, с което от ВиК Хелп ще осигурят спокойното ползване на вода за битовите ви нужди.