Компактни градински трактори от ново поколение са подходящи за работа в различни сфери на икономиката

В понятието градинска техника влизат доста машини и инвентар, които спомагат за поддръжката на зелените площи. Това са косачки, почистващи машини, средства за подобряване качествата на почвата. Като се има предвид факта, че под градина може да се има предвид всякакви паркове, градини, дори такива, засети с овощни дръвчета можем да кажем , че една от най-използваните в случая техники е именно градинския трактор. Наричат го така заради малките си размери и възможност да се оперира с него както в големи, така и малки площи. Лесно успява да достигне места, като междуредово пространство или за оформянето на декоративни островчета в паркове и градини. Разнообразието от модели наистина е впечатляващо. Малките градински трактори могат да се използват за различни функции и да предлагат възможност както за почистване така и за по-тежки обработки, като разораване. По време на зимния сезон е важно по алеите да е отстрани снега и ето, че отново градинските трактори са тези, с които успешно можете да разчистите натрупания сняг.трактори градински

Широкото им приложение ги прави наистина доста функционални. Тяхната практичност се изразява и в това, че те могат да бъдат използвани ефикасно в селското стопанство, поддържането на градски паркове, спортни съоръжения и други. Не се изискват специални умения за работа с такива трактори. Те са много лесни за управление и съвременните модели разполагат с автоматична скоростна кутия за маневриране. Изключителните характеристики на тракторите свързваме с тяхната лесна настройка. Дори да използвате за косенето на трева имайте предвид, че градинските варианти дават възможност да избирате поне седем вида височина на тревата, което от своя страна дава поле за изява и можете да нарисувате интересни форми в заления парк на хотелския комплекс например.

Окомплектовката на малките градински трактори е по желание на клиента. В инвентара могат да бъдат включени както косачка, така и вариант за използване на мулчер. Независимо от малките си размери тракторите впечатляват със своята здравина и възможност за работа. Отличната им маневреност дава възможност на фермерите да извършват операции, които са в близост до отглежданата култура без да се наранява тяхната цялост. Освен като мини вариант в групата градински трактори влизат и тези, които са специално предназначени за лозаро овощарството. Тук действително прикачните инвентари са доста по-внушителни и някои от моделите на японския производител Кубота разполагат дори с челни товарачи, които биха намерили приложение и в дърводобивната промишленост. Така че, в заключение можем да кажем, че на практика независимо, че са известни като градински тези трактори са достатъчно приложими и надеждни в други производствени сектори. Сега фермерите могат да бъдат спокойни, че са намерили трактора, който да съчетава мощност, стабилност и здравина.