Повлиява ли се качествената новина от това дали е поднесена от хартиен или дигитален вестник?

За качествените вестници в България.

Има ли качествена журналистика в България или за да привлече вниманието на читателите дори ежедневните вестници и списания наблягат на пикантната новина, като атрактивно средство да поддържат потребителския интерес? Въпросът вълнува гилдията и определено тя търси начини за да подобри и да  разграничи обективно представената новина от „жълтината“. Дали обаче успяват да отделят интелигентната и качествено поднесена статия от негативната и твърде шарена публикация могат да определят единствено тяхно величество читателите. Вестникът от векове е носител на информация и въпреки, че хартиеният вариант напоследък изгуби своето надмощие пред дигиталния си вариант все още си остава едно наистина пълноценно и ефективно средство да се снабдим актуалните новини от първа ръка. Всички хартиени вестници в България и в световен мащаб са обречени. Това е факт, който много специалисти отчитат заради дигитализирането.  Рано е да проявяваме носталгични чувства заради това, че вестника на хартия е пред изчезване. Докато има хора, които ги търсят и купуват е логично  читателският им интерес да бъде задоволен. Несъмнено след известно време ще си спомняме за този формат, но в крайна сметка е огромно удобство да четем български вестник от мобилния си телефон, независимо от това в коя част на света се намираме.новини-вестници

Определено е предимство и това е факт! Да препрочитате новини от различни вестници и списания, които са събрани в един сайт не е предизвикателство, а необходимост налагана от бързо развиващите се технологии. Вестниците в България също вървят уверено към дигитализирането си. Много ежедневници, както и седмичници отчита ръст на продажбите през онлайн изданията си, което на практика говори за подмяна на формата, а не на понижаване на читателския интерес.  Можем да кажем, че българинът предпочита да е добре осведомен, без да правим анализ дали това е през електронните медии или пък традиционния хартиен вестник. Ако обаче трябва възрастово да разделим населението определено по-дисциплинирани и верни на традициите са възрастните. От години именно това да се анализира дадено политическо или спортно събитие, което е отразено в българските вестници е било повод за събирания в градските паркове. може би от тук идва и твърдението, че като нация много разбираме от политика и футбол. Към този момент дигиталните вестници също са трибуна за коментари, но изцяло в Интернет пространството. Това да оставите коментар под статията в ежедневни е възможно благодарение на свободата, която тази форма ни предоставя. Реално попадаме в една огромна социална мрежа, в която дигитално поднесената от българския вестник информация дава повод да вземем отношение по тема, която ни вълнува и интересува.

В заключение, ако трябва с няколко думи да обобщим накратко би ли се повлияла качествената журналистика от това, че вестниците и списанията променят своята форма на издаване то определено можем да кажем, че когато самата медия има афинитет към правилния подбор на новината и прецизното ѝ достоверно представяне то интерес към нея винаги ще има. Читателите се насочват към сайтове, които могат да им предложат систематизирана информация от ежедневници, седмичници, както и такива на определена тематика. Търсене на лесния и бърз начин да се сдобием с актуалната новина без съмнение ни води към дигиталния български вестник.